خانه / درباره / درباره ما

درباره ما

ایران رویشگاه هزاران گونه گیاهی است که بیشتر آن ها دارای اثرات دارویی می­ باشند و در درمان بیماری­ ها مورد استفاده قرار می­ گیرند. شناسايي گياهان دارويي ايران، حفظ آن ها از خطر انقراض، تكثير و توليد تجاري آن ها، بهينه سازي روش هاي توليد آن ها براي حصول بيشترين ماده موثره و روش هاي استخراج و استفاده از ماده موثر آن ها در تقويت، پيشگيري و درمان بيماري ها بسيار حائز اهميت است. از سوي ديگر گياهان داروئي يكي از بارزترين ذخاير مهم ملي كشور محسوب مي­ شوند كه سازماندهي براي حفظ و استفاده از آن ها يك ضرورت مي­ باشد.

به منظور کمک به رفع نیازهای پژوهشی و فناوری کشور، سازماندهی توان فعال و بالقوه آحاد مختلف مردم به ویژه بسیجیان اهمیت ویژه ای دارد. هدایت و حمایت هدفمند مبتکران، مخترعان و محققان و تسهیل ارتباط، جذب و بهره برداری از این استعدادها در بخش های توليدي فعال کشور در زمینه هاي علوم گياهي، كشاورزي و مراتع از طریق رصد نیازها و انجام تحقیقات و حمایت از اجرای پژوهش­ های کاربردی و توسعه­ای میسر است و حضور موثر اقشار دانش­ور به ویژه بسیجیان اعم از دانشجویی– اساتید– مهندسان و پزشکان و همچنین شکوفایی هرچه بیشتر استعدادهای اقشار مختلف جامعه در عرصه دانش و فناوری در راستای اهداف والای نظام جمهوری اسلامی ایران می­ باشد. ماهیت وجودی مرکز هدایت و حمایت از تحقیقات گياهان دارويي برای دست یافتن به اهداف فوق الذکر امری ضروری و حیاتی است.

درباره ی mp

دیدگاهتان را بنویسید